Манай компани Бэлдэцийн үйлдвэртээ HP-2-ххЖ серийн 8 төрлийн халаалтын зуухыг үйлдвэрлэн гаргадаг бөгөөд тэдгээрээс өөрсдийн хэрэгцээ шаардлаганд тохируулан сонгож авах боломжыг та бүхэнд олгож байна.

Энэхүү бүтээгдэхүүн нь тус компаний ажилтан, Монгол улсын зөвлөх инженер Д.Намсрай болон П.Жигжид нарын хамтын бүтээл бөгөөд Монгол улсын Оюуны өмчийн газраас Шинэ бүтээлийн № 3280 тоот гэрчилгээтэй, олон жилийн турш үйлдвэрлэн ашиглаж байгаа бүтээгдэхүүн болно.

Техникийн үзүүлэлтүүд

Техникийн үзүүлэлт Хэмжих нэгж Тогооны марк
HP6Ж HP10Ж HP16Ж HP25Ж HP30Ж HP45Ж HP60Ж HP85Ж HP100Ж
1 Тогооны гадна торхны голч "D1" мм 600 800 1000 1200 1200 1200 1400 1600  2000
2 Тогооны дотор торхны голч "D2" мм 500 600 800 1000 1000 1000 1200 1400  1600
3 Халаах гадаргуу "F" м² 8.27 13.3 19.2 27.4 34.9 48 65.4 85  100
4 Тогооны эх биеийн өндөр  "H1" мм 1700 2000 2000 2000 2500 3000 3000 3000  3000
5 Тогооны бүрэн өндөр  "H2" мм 2100 2600 2600 2600 3100 3600 3600 3600  3600
6 Утааны яндангийн голч "D3" мм 150 200 200 250 250 250 300 300  300
7 Дулаан гаргах чадал Ккал/цаг 42000 70000 110000 170000 210000 315000 420000 600000  800000
8 Дулаан гаргах чадал Квт/цаг 48 81 127 197 244 366 488 698  930
9 Цагт түлэх түлшний хэмжээ кг 10 16 30 45 50 65 100 150  150
10 Нийт жин кг 300 800 1200 1800 2600 3800 4000 5000  6500
11 Барилгын эзэлхүүн м3 1364.5 2274.2 3573.7 5523.1 6822.6 10233.9 13645.2 19493.2 25990.9
12 Барилгын халаах талбай "S" м² 450 750 1200 1800 2300 3500 4600 6000  7000
13 Тогооны эзэлхүүн л 600 1000 1800 2500 3000 4500 6000 8000  9400
14 Тогооны усны эзэлхүүн л 263.8 723.7 1045.2 1582.2 1777.5 2040.9 2902.6 3670.0 4524.3
15 Тогооны орох амны диаметр "D4" мм 50 80 80 100 100 100 100 150  150
16 Тогооны гарах амны диаметр "D5" мм 50 80 80 100 100 100 100 150  150
17 Тогооны орох амны өндөр "H3" мм 90 115 115 125 125 125 125 125  125
18 Тогооны гарах амны өндөр "H4" мм 1795 2240 2240 2270 2770 3270 4000 4000  4000
19 Шинэчлэгдсэн ҮНЭ төг 5 сая 7 сая 8 сая 10 сая 11 сая 13 сая 14 сая 24 сая 28 сая

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ