Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, шугамын угсралт үйлчилгээ

Агаар сэлгэлт, салхичвийн хийцийн үйлдвэрлэл, угсралт, үйлчилгээ

0.4-110 КВ-н цахилгаан дамжуулах шугамын угсралт, үйлчилгээ

Сантехник, дулаан хангамжийн шугам, тоног төхөөрөмжийн угсралт, үйлчилгээ

Бүх төрлийн барилгын материал, хөдөлмөрийн багаж төхөөрөмж, сэлбэгийн худалдаа, шинэ технологийн бүтээгдэхүүнтэй танилцах боломж.

Та бүхэн манай харилцагч түрээслэгч байгууллагуудын оруулж ирсэн хамгийн сүүлийн үеийн барилгын төрөл бүрийн материал түүхий эдийг нэг доороос худалдан авахын зэрэгцээ олон төрлийн хөдөлмөр хөнгөвчлөх багажууд тэдгээрийн сэлбэгийг мөн авах боломжтой. Мөн дэвшилтэт шинэ технологийг үзэж танилцан өөрсдийн ажил үйлдвэрлэлдээ ашиглах боломжтой.

 

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ