Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, шугамын угсралт үйлчилгээ

Агаар сэлгэлт, салхичвийн хийцийн үйлдвэрлэл, угсралт, үйлчилгээ

0.4-110 КВ-н цахилгаан дамжуулах шугамын угсралт, үйлчилгээ

Сантехник, дулаан хангамжийн шугам, тоног төхөөрөмжийн угсралт, үйлчилгээ

Бүх төрлийн сантехник, дулаан хангамжийн төхөөрөмж, шугамын угсралт

Манай "Одкон Угсралт" ХХК нь цэвэр бохир усны шугам, дулааны шугам хоолой, дулааны узель, бүх төрлийн сантехникийн ажлыг хамгийн богино хугацаанд бага зардлаар чанартай хийж гүйцэтгэхийн зэрэгцээ өөрсдийн хийж гүйцэтгэсэн ажилд удаан хугацаанд баталгаа олгож ажилладаг.

 

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ